O nás

Gastroenterologickú ambulanciu v Pezinku nájdete na Poliklinike Pezinok- Hollého 2, v Starej budove, pavilón B- na 1. poschodí oproti telocvični. V tejto ambulancii sa vykonávanú všetky endoskopické vyšetrenia (gastroskopické, kolonoskopické, rektosigmoidoskopické), konzultácie, sonografické vyšetrenie brucha a odbery.
Gastroenterologická a hepatologická ambulancia sa nachádza v Novej budove, pavilón A na prízemí oproti očnej optike. V tejto ambulancii sa vykonávajú gastroenterologické, hepatologické vyšetrenia, sonografické vyšetrenia brucha a elastografické vyšetrenia pečene.
Recepcia gastroenterologickej a hepatologickej ambulancie sa nachádza v pavilóne B (je to prechodová chodba, ktorá spája starú a novú budovu na 1. poschodí. Ak prichádzate z hlavného vchodu polikliniky zo schodov na prvom poschodí sa vydáte doľava a na tejto prechodovej chodbe po ľavej strane je označená recepcia. AK vychádzate z našej gastroenterologickej ambulancie v starej budove odbočíte doľava, pri laboratóriu opätovne doľava a na chodbe po pravej strane je označená recepcia. Na recepcii sa pacienti objednávajú na vyšetrenia, absolvujú prípravu pred kolonoskopickým vyšetrením, radia sa v prípade nejasností pred plánovanými vyšetreniami, objednávajú si predpis liekov, realizujú sa tu odbery, dychové testy a odovzdávajú sa vyhodnotené výsledky tým pacientom, ktorí dostali pokyny, aby si výsledky vyzdvihli na recepcii.
Ambulancia má za cieľ vyšetrovať pacientov s tráviacimi ťažkosťami, ale aj s inými nešpecifickými ťažkosťami , ktoré zdanlivo nemusia mať súvis s ochoreniami tráviaceho traktu ( chudokrvnosť, osteopénia/osteoporóza...), diagnostikovať a následne aj liečiť. Dispenzarizovať pacientov s gastroenterologickými a hepatologickými ochoreniami (ochorenia pažeráka, žalúdka, tenkého a hrubého čreva, konečníka, pečene, žlčníka, pankreasu), riešiť konziliárne otázky . Realizovať skríning kolorektálneho karcinómu a tak včas zasiahnuť do osudu života mnohých z nás. Naša ambulancia je zaradená medzi skríningové centrum KRCA. (www.krca.sk)
Na ambulancii realizujeme gastroenterologické a hepatologické vyšetrenia (anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, ďalej sonografické vyšetrenie brucha, prípadne čreva, elastografické vyšetrenie pečene, gastroskopické, rektosigmoidoskopické a kolonoskopické vyšetrenia).

MUDr. Ďuranová Zuzana - lekár

Pochádzam a celé detstvo som prežila v Modre, preto mi je Pezinok veľmi blízky. V roku 2006 som ukončila štúdium na LFUK Bratislava. Následne som nastúpila pracovať na III. Internú kliniku UNB Bratislava (Kramáre). Je to moje materské pracovisko, kde som prežila 11 rokov. Pracovisko, ktoré ma vychovalo a za to som mu veľmi vďačná. V roku 2008 som zložila postupovú skúšku z internej medicíny a následne v roku 2014 som atestovala v odbore gastroenterológia. Od roku 2013 som vypomáhala na Internej ambulancii v Senci, kde som vykonávala gastroskopické vyšetrenia. Od roku 2017 som pracovala na Gastroenterologickej ambulancii GEA s.r.o. Trnava u MUDr. Pekárkovej. Tu som pokračovala v rozvíjaní sa v odbore gastroenterológia a naučila sa, ako môže kvalitne fungovať gastroenterologická ambulancia. V roku 2019 sme sa s mojou sestrou rozhodli vytvoriť gastroenterologickú ambulanciu v Pezinku, kde daná odbornosť roky absentovala. Za posledné 3 roky sme postupne ambulanciu budovali. Stali sme sa skríningovým centrom pre kolorektálny karcinóm. Počas pandémie sme vybudovali recepciu, ktorá slúži na zlepšenie kvality služieb objednávania sa, realizácii príprav pred vyšetreniami, plnení Vašich požiadaviek na predpisovanie liekov, či mnohých rád. Začali sme realizovať dychové testy. Od januára 2022 sme začali vykonávať kolonoskopické vyšetrenia aj v celkovej narkóze. Od septembra 2022 sme rozbehli elastografické vyšetrenie pečene na našom pracovisku a od novembra otvárame hepatologickú ambulanciu, ktorá zatiaľ nemá zmluvy s poisťovňami a bude na priamu platbu.

MUDr. Ondrejkovičová Mária, PhD. – lekár

Pochádzam a bývam v Častej. Prechodne som bývala v Modre. V roku 2008 som ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Po škole som začala pracovať na I. Klinike geriatrie LFUK v UNB (Kramáre). Počas tohto obdobia som v roku 2011 absolvovala skúšku zo spoločného internistického kmeňa na SZU. V rokoch 2012 – 2013 som pracovala na Urgentnom príjme v UNB (pracovisko Kramáre). V roku 2013 som absolvovala špecializačnú skúšku v odbore všeobecné lekárstvo. V júni r. 2013 som začala pracovať na Gastroenterologickej klinike SZU v UNB (pracovisko Petržalka). Tu pracujem dodnes. V roku 2019 som úspešne absolvovala špecializačnú skúšku v odbore hepatológia na SZU v Bratislave. Od roku 2019 som tiež zaradená do špecializačnej prípravy v odbore gastroenterológia. V roku 2021 som úspešne ukončila doktorantské štúdium na SZU v Bratislave obhajobou dizertačnej práce s tematikou zameranou na nealkoholovú tukovú chorobu pečene. Vo voľnom čase sa venujem najmä športu.

MUDr. Juríček Radovan- lekár

Pochádzam z Levíc. V roku 2011 som ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po škole som sa usadil v Bratislave, kde žijem dodnes. 10 rokov som pracoval na III. Internej klinike LFUK a UNB v nemocnici akad. L. Dérera. Aj po odchode z kliniky pokračujem v poskytovaní nepretržitej endoskopickej pohotovosti na Kramároch. V roku 2014 som úspešne zložil postupovú skúšku z internej medicíny a následne v roku 2017 špecializačnú skúšku z gastroenterológie. Pri rozvoji mojich teoretických, ale aj praktických zručností som v roku 2017 absolvoval študijný pobyt v IKEM Praha a zúčastnil som sa viacerých praktických workshopov doma aj v zahraničí. Som aktívnym členom Slovenskej gastorenterologickej aj hepatologickej spoločnosti a Spoločnosti pre parenterálnu a enterálnu výživu. Od marca 2022 pracujem ako gastroenterológ v ambulantnej sfére v Pezinku a v Bratislave. Mám jednu dcéru, ktorá úspešne vypĺňa všetok môj voľný čas.

Dagmar Máčovská – zdravotná sestra

Pochádzam z Brezna, ale od roku 1996 žijem v Pezinku. Strednú zdravotnú školu som ukončila v Liptovskom Mikuláši. Začínala som ako inštrumentárka na gynekologickom oddelení, neskôr som pracovala ako zdravotná sestra pri lôžku a od roku 1996 pracujem ako endoskopická sestra. Moje skúsenosti v odbore gastroenterológia sú veľmi bohaté. Vo voľnom čase rada čítam a športujem.

Bc. Monika Ráczová- zdravotná sestra

Pochádzam z Brutov. Od roku 2010 žijem v Senci. Strednú zdravotnú školu som ukončila v Nových Zámkoch, v štúdiu som pokračovala v Bratislave na strednej zdravotnej škole na Strečnianskej, ktorú som ukončila ako diplomovaná zdravotná sestra v roku 2004. Po ukončení štúdia som pracovala v Maďarsku v Ostrihome na psychiatrickom oddelení. Následne som sa vrátila na Slovensko a pôsobila v UNB Bratislava (Kramáre) na traumatologickom oddelení. Neskôr som pracovala v UNB Bratislava (Antolská) na rádiologickom oddelení spočiatku ako recepčná, neskôr som si doplnila vysokoškolské vzdelanie ako rádiologická technička a pracovala na uvedenej pozícii.

Vo voľnom čase rada maľujem a venujem sa mojim deťom.

Monika Melicherová – zdravotnícka asistentka (recepcia)

Pochádzam z Poltára. Strednú zdravotnícku školu som ukončila v Lučenci v roku 2016. V Pezinku žijem od roku 2018. Po ukončení školy som pracovala v Prahe v Motole na lôžkovom oddelení. Následne som sa vrátila späť na Slovensko a pôsobila na urgentnom príjme v Národnom ústave detských chorôb, neskôr som pokračovala v práci na ambulancii zameranej na reumatologické a osteologické ochorenia. Mám jedného syna, ktorému venujem svoj voľný čas.